Usługi podstawowe

Podstawowy pakiet usług obejmuje:

  • adres w celach korespondencyjnych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej
    rejestrując firmę pod naszym adresem (Gliwice ul. Okrężna 8) firma podlega Urzędowi Skarbowemu nr 1. w Gliwicach oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.
  • odbieranie korespondencji – w tym odbieranie listów poleconych po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa
  • powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej o nadejściu korespondencji

Koszt miesięczny pakietu podstawowego to jedyne:

55,00 zł