Usługi dodatkowe

Jako usługi dodatkowe zapewniamy:

  • skanowanie korespondencji i przesyłanie na wskazany adres e-mail
  • odesłanie przychodzącej korespondencji – 1 raz w miesiącu